Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se připravit na přijímací zkoušky?

  1. Začít s přípravou včas.
  2. Vybrat si vhodnou školu – prostudovat weby škol, navštívit dny otevřených dveří vybraných škol, využít možností nabízených veletrhem vzdělávání Schola pragensis.
  3. Naplánovat přípravu, rozvrhnout si učivo.
  4. Přihlásit se do přípravných kurzů.
  5. Pracovat systematicky a postupně.
  6. Včas podat řádně vyplněné přihlášky na vybrané školy.
  7. Vydržet pracovat soustavně a cílevědomě.
  8. Nenechávat nic na poslední chvíli.
Jak se připravit: